کد خبر: 1273

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ - ۲۲:۴۱

قانون مهم در سلفی گرفتن دسته جمعی

  یه قانون هست راجع به سلفی گرفتن دسته جمعی اون کسی که داره سلفی رو می‌گیره از همه زشت‌تر میفته ولی من از اونم که داره سلفی می‌گیره زشت‌تر میفتم

قانون مهم در سلفی گرفتن دسته جمعی

قانون مهم در سلفی گرفتن دسته جمعی

 

یه قانون هست راجع به سلفی گرفتن دسته جمعی
اون کسی که داره سلفی رو می‌گیره از همه زشت‌تر میفته
ولی من از اونم که داره سلفی می‌گیره زشت‌تر میفتم

ارسال دیدگاه